Zobacz produkt ... Cel projektu:
Wersja z wnioski:
Oprac. w toku prac B+R NOWATORSKIEGO AŻUROWEGO SYSTEMU PODKONSTR. STALOWYCH DO PANELI PV (INNOWACJA PRODUKTOWA, WIODĄCA).
Planowane efekty:
Celem projektu jest uzyskanie nowej wiedzy w zakresie opracowania w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych nowego produktu w postaci nowatorskiego ażurowego systemu podkonstrukcji stalowych służących do montażu paneli PV o zwiększonej trwałości i nośności wraz z nową technologią ich produkcji.
Wartość projektu:
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 15 423 222,50 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa złotych i 50/100).
Wkład funduszy europejskich:
W ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Florian Centrum Sp. z o.o. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 6 699 871,81 zł (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 81/100).
Beneficjent: Florian Centrum Sp. z o.o.
Prace badawczo – rozwojowe nad nowatorskim ażurowym systemem podkonstrukcji stalowych służących do montażu paneli fotowoltaicznych o zwiększonej trwałości i nośności wraz z nową technologią ich produkcji Zobacz więcej
Zobacz produkt ... Zobacz produkt ... Zobacz produkt ... Zobacz produkt ... Zobacz produkt ...