Florian Centrum Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Metalowa 11A

REGON 610279062, NIP 775 11 17 203, NUMER REJESTROWY BDO 000015787
KRS: 0000868281, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 12 620 000 PLN, kapitał wpłacony: 12 620 000 PLN
Płatność w PLN: BNP Paribas Bank Polska S.A. IBAN: PL 89 1600 1462 1814 9923 3000 0001
Płatność w EURO: BNP Paribas Bank Polska S.A. IBAN: PL 62 1600 1462 1814 9923 3000 0002