Masz pytanie? Kliknij
Jakie są elementy konstrukcji dachu?

Dach jest skomplikowaną konstrukcją składającą się z wielu elementów. Taka budowa pozwala na zachowanie odpowiedniej stabilności dachu i odporności na działanie czynników atmosferycznych. Jakie są elementy konstrukcji dachu?

Konstrukcje dachów – jakie wyróżniamy?

Więźba dachowa może mieć różne formy. Najważniejsze z nich to:

 • jednospadowe,

 • dwuspadowe,

 • wielospadowe,

 • płaskie,

 • czterospadowe.

Czy wszystkie rodzaje dachów zawierają te same elementy konstrukcji?

Konstrukcja nośna dachów różni się w zależności od ich kształtu. W przypadku płaskiej połaci nie stosuje się m.in. elementów, które odpowiadają za charakterystyczne nachylenie powierzchni – często wynoszące nawet ponad 40 stopni.

Elementy więźby dachowej różnią się również w zależności od wielkości całej konstrukcji i działających na nią czynników. Są one inne w przypadku dachów płaskich, czy też budynków z poddaszem użytkowym. Projekt tego typu części budynku zawsze powstaje indywidualnie, po wykonaniu skomplikowanych pomiarów.

Elementy konstrukcji dachu – poznaj je wszystkie

Konstrukcja więźby dachowej składa się z nawet kilkudziesięciu różnych elementów, występujących pojedynczo lub w kompletach. Każdy z nich pełni oddzielną funkcję. Po odpowiednim połączeniu ze sobą wszystkich części możliwe jest uzyskanie trwałej konstrukcji dachu, odpornej na silne podmuchy wiatru czy ciężar zalegającego śniegu.

Najważniejsze elementy wchodzące w skład konstrukcji dachu to:

 • belka podwalinowa – to element konstrukcyjny umieszczany poniżej poziomu gruntu, na zewnątrz fundamentów, mający na celu stabilizację i równomierne rozłożenie ciężaru budynku. Może być wykonana z różnych materiałów, takich jak beton czy stal;

 • dźwigar – to poziomy element konstrukcyjny, który podtrzymuje inne fragmenty, takie jak belki czy stropy. Jest to część nośna, która przenosi obciążenia pionowe na filary czy ściany;

 • jętka – to poziomy element konstrukcyjny. Jętka może być połączona z krokwią i pełnić funkcję podparcia pokrycia dachowego;

 • kalenica – to górna część dachu dwuspadowego, miejsce styku połaci. Woda spływa z kalenicy w dół po obu stronach konstrukcji;

 • kleszcze – to elementy konstrukcyjne, które utrzymują w odpowiednim położeniu pozostałe części dachu, np. krokwie;

 • łaty – to drewniane lub metalowe elementy ułożone równolegle do kalenicy, na których mocuje się pokrycie dachu, na przykład dachówkę;

 • kosz – to element konstrukcji dachu, miejsce zbiegu połaci. Może mieć różne formy i służy głównie do odprowadzania wody z dachu;

 • kratownica – to konstrukcja z belek ułożonych w kształt kraty, stosowana w celu zwiększenia wytrzymałości i stabilności dachu;

 • krawężnica – to górna, pozioma krawędź dachu, która biegnie wzdłuż kalenicy;

 • krokiew – to poziomy element konstrukcyjny dachu, biegnący od kalenicy do okapu, podtrzymujący pokrycie;

 • kulawka – to krótsza część krokwi mocowana na belce gradowej i murłacie;

 • miecze – to skośny  element konstrukcji łączący słup z płatwią. Spełnia funkcje wspierającą i wiążącą konstrukcje;

 • murłata – to poziome elementy konstrukcyjne, które podtrzymują i wiążą  konstrukcje dachu  ; na murłacie opierane są głównie krokwie;

 • naroże – to obszar, gdzie spotykają się dwie połacie dachu. Może to być miejsce łączenia dwóch krawędzi kalenicy lub dwóch powierzchni;

 • płatew – to poziomy element konstrukcyjny, podtrzymujący pokrycie dachu i krokwie,

 • strop – to element konstrukcji oddzielający kondygnacje budynku. Może pełnić funkcję podparcia elementów konstrukcyjnych;

 • wiatrownica – to element stosowany w celu zwiększenia stabilności dachu w przypadku występowania silnych wiatrów;

 • więźba dachowa – to konstrukcja złożona z krokwi, jętek, kleszczy i innych elementów, tworząca szkielet. Jej zadaniem jest przenoszenie obciążeń zadanych i zewnętrznych ;

 • wiązary kratowe – to elementy przenoszące ciężar dachu na ściany, wraz z więźbą dachową i żelbetowymi częściami prefabrykowanymi;

 • zastrzał – to pionowy i skośny element konstrukcji dachu, stosowany w celu zwiększenia jego stabilności i sztywności;

 • okap – to dolna krawędź dachu wystająca poza obrys ściany budynku. Ma za zadanie kierować wodę deszczową z dala od ścian budynku.

W połaci dachu stosuje się również dodatkowe elementy, jak okna czy świetliki. Mają one za zadanie doświetlić pomieszczenia znajdujące się na poddaszu. Podczas budowy dachu nie można zapomnieć także o orynnowaniu. Pozwala ono na odprowadzanie wody z połaci dachowej.

Konstrukcja dachu i jej elementy – podsumowanie

Konstrukcja dachu składa się z wielu elementów niezbędnych do zachowania jej stabilności. Dokładna budowa tej części budynku różni się w zależności od jej kształtu i powierzchni. Rozpiętość dachu i przekrój elementów w dużej mierze wpływa na to, jaki ciężar będą musiały wytrzymać elementy konstrukcyjne.

Niezależnie od rodzaju konstrukcji dachu, w ofercie Florian Centrum można znaleźć zarówno akcesoria dachowe, jak i najwyższej jakości materiały na pokrycie dachu. Jeśli nie wiesz, jakie pokrycie dachowe wybrać do swojego domu – skontaktuj się z nami, a doświadczeni specjaliści doradzą przy wyborze odpowiedniego rozwiązania.

 

Koszyk