Masz pytanie? Kliknij
Konstrukcja dachu płaskiego – charakterystyka i wykonanie 

Domy z płaskim dachem wyglądają nowocześnie i stylowo, dlatego sporo osób decyduje się właśnie na taki wariant obiektu. Jednak wykonanie stropodachu to spore wyzwanie. Duże znaczenie ma wielkość dachu i dopasowanie jej do bryły budynku. Ważne jest także ocieplenie odporne na wydostawanie się ciepła na zewnątrz. Sprawdź, jak buduje się płaskie dachy i o czym trzeba pamiętać.

Dach płaski – charakterystyka

Konstrukcja dachów płaskich, nazywanych także stropodachami, pełni jednocześnie funkcję dachu i stropu. Składa się z warstwy termoizolacyjnej i hydroizolacyjnej. Pomimo nazwy w dachu płaskim także stosuje się spadek. Nie może być on mniejszy niż 2 stopnie, aby umożliwiał odprowadzanie wody opadowej.

W budownictwie jednorodzinnym najczęściej stosuje się stropodachy w postaci żelbetowej płyty nośnej. W zależności od układu warstw na płaskim dachu można rozróżnić konstrukcje tradycyjne i odwrócone.

Jakie belki na dach płaski?

Dachy płaskie wymagają zastosowania odpowiedniej budowy. Nie można użyć typowej więźby dachowej, lecz takiej, która będzie dopasowana do powierzchni dachu i jego bardzo małego spadku.

Konstrukcja nośna pokrycia może być oparta o belki drewniane w kształcie dwuteowym lub kratownicowym. Opcjonalnie można także wykorzystać na dach płaski drewno klejone.

Wybór odpowiedniego materiału na więźbę

Dach wentylowany musi mieć odpowiednią więźbę. Najczęściej wykonuje się ją z elementów drewnianych ( KVH, C-24 ), czyli wiązarów lub prefabrykowanych kratownic. Dachy płaskie mogą także opierać się na metalowych kształtownikach( te elementy metalowe muszą być ocieplone ze względu na możliwość skraplania się pary wodnej). Warstwę spadkową wykonuje się z materiałów drewnopochodnych — płyt OSB, sklejki lub z lekkiego betonu.

Pokryciem musi być z kolei wyłącznie materiał o wysokiej szczelności. Możemy zastosować papy bitumiczne, membrany PVC, żywice epoksydowe – poliuretanowe. Coraz częściej spotyka się także system dachu zielonego.

Wybór odpowiedniego rodzaju więźby

Rodzaj więźby dachu płaskiego zależy do tego, czy ma powstać stropodach niewentylowany czy wentylowany. Jej wybór jest także związany także ze spadkiem dachu. Dopasowanie rodzaju więźby warto pozostawić specjalistom, którzy odpowiadają za jej wykonanie.

Konstrukcja dachu płaskiego jest nieco bardziej wymagająca niż skośnego. Jeśli zostanie nieprawidłowo dobrana, może powodować mostki termiczne  lub zawilgocenie wewnątrz budynku wynikające z nieodpowiedniego odprowadzania wody opadowej.

Konstrukcje używane na dachach płaskich

Konstrukcja dachu płaskiego zależy od tego, czy ma się do czynienia z wariantem wentylowanym czy niewentylowanym.

Pierwszy z nich jest zwykle bardziej płaski niż wentylowany, a jego budowa różni się od wszystkich innych konstrukcji dachowych. Nie ma w nim wiązarów ani pustki. Funkcje dachu płaskiego pełni strop w postaci żelbetowej płyty nośnej. Wszystkie warstwy (konstrukcję, termoizolację, izolację przeciwwodną) układa się ściśle obok siebie. Stropodachy niewentylowane ociepla się styropianem. Można wykonywać je także w odwróconym układzie warstw.

Stropodach wentylowany to częściej stosowany dach płaski, nieco podobny do dachu skośnego o bardzo małym spadku. Elementem nośnym jest w tym przypadku strop. Na nim opiera się konstrukcja nośna pokrycia, można ją wykonać  z elementów drewnianych. W konstrukcji wentylowanej stosuje się ocieplenie w formie wełny skalnej lub styropianu.

Konstrukcja dachu płaskiego krok po kroku

Przyjrzyj się, jak tworzy się konstrukcję dachu płaskiego i jakich materiałów budowalnych się do tego używa.

Paroizolacja

Pierwsza najniższa warstwa (w dachu wentylowanym) to paroizolacja. Może być wykonana z papy podkładowej lub folii polietylenowej. Paroizolację wykonuje się możliwie jak najbliżej wewnętrznej strony dachu. Minimum ¾ izolacji termicznej powinno znajdować się nad paroizolacją.

Jeżeli warstwą nośną jest blacha trapezowa, należy pamiętać o zasadach prawidłowego ułożenia izolacji. Podstawową regułą musi być układ mijankowy, czyli unikanie sytuacji, w której narożniki czterech płyt zbiegają się w jednym punkcie.

Docieplenie główne

Na paroizolacji układa się docieplenie główne. Można w tym celu użyć twardych płyt polistyrenowych lub wełny mineralnej. Jego rolą, oprócz redukcji uciekania ciepła z budynku jest także przenoszenie obciążenia mechaniczne na całą powierzchnię konstrukcji. Dachy płaskie mają specyficzną konstrukcję, dlatego jest to bardzo ważne.

Zgodnie z normą PN-91/B-02020 w budynkach mieszkalnych powinno się zastosować taką izolację cieplną stropodachu, aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła 0,15 W/m2 x K. Takie parametry zapewni docieplenie główne o odpowiedniej grubości warstwy izolacyjnej.

Warstwa spadkowa

Warstwa spadkowa to element dachu płaskiego, który najczęściej jest wykonany z betonu, kruszywa lub drewna, na którym uformowany jest spadek.

Układ pap bitumicznych

Warstwa wierzchnia pełni funkcję zabezpieczenia przed działaniem warunków zewnętrznych. Podczas jej tworzenia układa się najpierw izolację przeciwwodną. Z kolei jako pokrycie najczęściej stosuje się warstwy papy termozgrzewalnej. Coraz popularniejszy staje się również dach zielony, czyli taki, który umożliwia uprawianie na nim roślin.

Dachy zielone wyglądają bardzo atrakcyjnie, a ponadto umożliwiają wykorzystanie ich jako przestrzeń rekreacyjna. Ich wykonanie wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami.

Koszyk