Rozmiar
110/90
120/90
125/100
150/100
Sztucer NIAGARA stalowe Florian Centrum
Sztucer

Poliuretan

UWAGA:

Zaprezentowane kolory blach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych w związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi oraz monitorami.

powłoki zabezpieczające grubość powłoki
PURLAK® 50 µm
Kategoria: