Śruby do obejmy

Długość
100 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Śruby do obejmy NIAGARA stalowe Florian Centrum
Śruby do obejmy

Poliuretan

UWAGA:

Zaprezentowane kolory blach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych w związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi oraz monitorami.

powłoki zabezpieczające grubość powłoki
PURLAK® 50 µm
Kategoria: