Łącznik rury

Rozmiar Długość
90 0,5 mb
100 0,5 mb
Łącznik rury NIAGARA stalowe Florian Centrum
Łącznik rury

Poliuretan

UWAGA:

Zaprezentowane kolory blach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych w związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi oraz monitorami.

powłoki zabezpieczające grubość powłoki
PURLAK® 50 µm
Kategoria: