Hak rynny longer 320 mm

Rozmiar
125
150

długość – 320 mm

Hak rynny longer 320 mm NIAGARA stalowe Florian Centrum
Hak rynny longer 320 mm

Poliuretan

UWAGA:

Zaprezentowane kolory blach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych w związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi oraz monitorami.

powłoki zabezpieczające grubość powłoki
PURLAK® 50 µm
Kategoria: