Denko rynnowe

Rozmiar
110
125
150
190
Denko rynnowe NIAGARA stalowe Florian Centrum
Denko rynnowe

Poliuretan

UWAGA:

Zaprezentowane kolory blach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych w związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi oraz monitorami.

powłoki zabezpieczające grubość powłoki
PURLAK® 50 µm
Kategoria: