Denko rynnowe głębokie

Rozmiar
110
125
150
Denko rynnowe  głębokie NIAGARA stalowe Florian Centrum
Denko rynnowe  głębokie

Poliuretan

UWAGA:

Zaprezentowane kolory blach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych w związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi oraz monitorami.

powłoki zabezpieczające grubość powłoki
PURLAK® 50 µm
Kategoria: