Florian Centrum

Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej

W listopadzie 2011 roku Prezes Zarządu Spółki otrzymał wyróżnienie od Państwowej  Inspekcji Pracy: Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej.

Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej