Florian Centrum

Doświetla do blach trapezowych T - 35 ( świetliki dachowe )

Florian Centrum S.A. oferuje swoim Klientom profil płyty trapezowych T – 35 z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym stanowiącym odzwierciedlenie kształtów płyty, wykonanej z blachy i powszechnie wykorzystywanych w pokryciach dachowych, świetlikach i zamknięciach przezroczystych ścian. Zakres temperatur użytkowych od -40°C do +120°C umożliwia stosowanie płyt w połączeniu z blachami, gdzie na skutek wysokich temperatur w lecie inne tworzywa mogą ulegać deformacji.

Płyta o profilu T – 35. B jest o grubości 1, 0 mm . Standardowy wymiar płyt : 1075 mm szer. X 3100 mm długość .

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT

• Przepuszczalność światła: bezbarwne 82%, nieprzejrzyste 56% (wartości z tolerancją ± 5% w odniesieniu do norm UNI EN 1013-1).

• Wytrzymałość na działanie czynników chemicznych: płyty poliestrowe nie ulegają zmianom wskutek działania czynników chemicznych, w roztworach o podanym poniżej stężeniu i przy temperaturze próby zawartej w przedziale od 30° do 50°C: kwas octowy 5%, kwas chlorowodorowy 10%, kwas azotowy 10%, kwas siarkowy 30%, benzol 30%, alkohol etylowy 95%.

• Temperatura robocza: -40°C +120°C

• Współczynnik przewodzenia ciepła: l 0,22 W/mK (ASTM C 177)

• Przewodność cieplna: U 220 Wm2K

• Twardość Barcola: 55 ± 60 (ASTM D 2583)

• Rozszerzalność cieplna liniowa: 2,7x10-5 (m/m°C) (ASTM D696)

• Moduł elastyczności przy zginaniu: 6-7 GPa (ASTM D790)

• Ciężar właściwy: 1,4 kg/dm3

• Tolerancje wymiarowe i jakościowe:

• W odniesieniu do norm UNI EN 1013-1 UNI EN 1013-2

• Tolerancja masy: ± 5%